Taryfa

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków


Okres obowiązywania:

Od 24.08.2021r. do 23.08.2022r.

Tayfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena jednostkowa netto (zł/m3) Cena jednostkowa brutto (zł/m3)
Grupa 1 – Wszyscy odbiorcy Cena wody3,03 3,27
Grupa 1 – Wszyscy odbiorcy Cena ścieków5,40 5,83

Od 11.06.2020r. do czasu ustalenia nowej taryfy

Tayfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieCena jednostkowa netto (zł/m3)Cena jednostkowa brutto (zł/m3)
Grupa 1 – Wszyscy odbiorcyCena wody2,843,07
Grupa 1 – Wszyscy odbiorcyCena ścieków5,145,55

Od 11.06.2019r. do 10.06.2020r.

Tayfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieCena jednostkowa netto (zł/m3)Cena jednostkowa brutto (zł/m3)
Grupa 1 – Wszyscy odbiorcyCena wody2,823,05
Grupa 1 – Wszyscy odbiorcyCena ścieków5,085,49

Od 11.06.2018r. do 10.06.2019r.

Tayfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieCena jednostkowa netto (zł/m3)Cena jednostkowa brutto (zł/m3)
Grupa 1 – Wszyscy odbiorcyCena wody2,803,02
Grupa 1 – Wszyscy odbiorcyCena ścieków5,005,40
Skip to content