Taryfa

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków


Okres obowiązywania:

Od 11.06.2020r. do 10.06.2021r.

Tayfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieCena jednostkowa netto (zł/m3)Cena jednostkowa brutto (zł/m3)
Grupa 1 – Wszyscy odbiorcyCena wody2,843,07
Grupa 1 – Wszyscy odbiorcyCena ścieków5,145,55

Od 11.06.2019r. do 10.06.2020r.

Tayfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieCena jednostkowa netto (zł/m3)Cena jednostkowa brutto (zł/m3)
Grupa 1 – Wszyscy odbiorcyCena wody2,823,05
Grupa 1 – Wszyscy odbiorcyCena ścieków5,085,49

Od 11.06.2018r. do 10.06.2019r.

Tayfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieCena jednostkowa netto (zł/m3)Cena jednostkowa brutto (zł/m3)
Grupa 1 – Wszyscy odbiorcyCena wody2,803,02
Grupa 1 – Wszyscy odbiorcyCena ścieków5,005,40
Skip to content