Parametry twardości wody

Parametry twardości wody w ZKGZ

Wartość twardości wody do picia w Gminie Zblewo


Twardość wody to cecha wody, będąca funkcją stężenia soli wapnia, magnezu i innych metali, które są zdolne do tworzenia soli na wyższym niż pierwszy stopień utlenienia.

W tabeli podajemy wartości twardości wody do picia w Gminie Zblewow w najczęściej używanych skalach:

mg CaCO3/dm3Stopnie niemieckie (on)Stopnie francuskie (of)mmol Ca2+/l
268 mg/L….….….

Twardość wody do picia wg polskich norm wynosi 500 mg CaCO3/dm3.
W Zblewie wynosi ona 268 mg/L.

Skip to content