Strona główna

Witamy w Zakładzie Komunalnym Gminy Zblewo


Komunikat

                            

Szanowni Odbiorcy

Zakład Komunalny Gminy Zblewo informuje, iż zgodnie z Decyzją nr GD.RZT.70.77.12.2022/D.DP Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” z dnia 17 lutego 2023 r., od dnia 09.03.2024 r. obowiązuje następująca taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków:

WyszczególnienieTaryfowa grupa odbiorcówCena jednostkowa netto (zł/m3)Cena jednostkowa brutto (zł/m3)
Cena wodyGrupa 1 – Indywidualni odbiorcy usług3,663,95
Grupa 2 – Pozostali odbiorcy usług3,673,96
Cena ściekówGrupa 1 – Wszyscy odbiorcy usług6,677,20

Ponadto przypominamy, iż w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Zakład Komunalny Gminy Zblewo wyodrębnił dwie grupy taryfowe:

  1. Grupa 1 – Indywidualni odbiorcy usług – odbiorcy usług pobierający wodę w celu wykorzystania jej w gospodarstwach domowych w budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych,
  2. Grupa 2 – Pozostali odbiorcy usług – odbiorcy usług pobierający wodę w celu wykorzystania jej w: obiektach użyteczności publicznej (np. urzędy, szkoły, placówki służby zdrowia), zakładach prowadzących działalność w zakresie przemysłu spożywczego lub w sferze produkcji niematerialnej i materialnej (biura, zakłady handlowo-usługowe, a także produkcyjne i przemysłowe), innych niż wyżej wymienione obiektach.

Zatwierdzona taryfa została opublikowana w dniu 1 marca 2023 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” (https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku-taryfy/decyzja-nr-gd-rzt-70-77-12-2022-d-dp.html).

12.02.2024

W związku z awarią w miejscowości Kleszczewo Kościerskie, w godz od 900 do godz 1500 nastąpi brak w dostawie wody na ul. Piaskowej.

Za utrudnienia przepraszamy.


Skip to content