Przedmiot działania

Przedmiotem działalności Zakładu Komunalnego Gminy Zblewo jest:


  • pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
  • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
  • budowy przyłączy i sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych
Skip to content